زندگی

پیشنهادات اروپایی برای بازیکن ایرانی

پیشنهادات اروپایی برای بازیکن ایرانی

پدر اللهیار صیادمنش در خصوص آینده فوتبالی او در فوتبال اروپا و احتمال بازگشتش به فنرباغچه یا پیوستنش با باشگاهی جدید گفت: در فنرباغچه این امکان برای اللهیار وجود نداشت که بتواند بازی کند و پیشرفت کند چرا که سیاست این باشگاه جذب بازیکنان باتجربه و شناخته شده است و مسعود اوزیل را هم در همین راستا جذب کردند.

پیشنهادات اروپایی برای بازیکن ایرانی

پدر اللهیار صیادمنش در خصوص آینده فوتبالی او در فوتبال اروپا و احتمال بازگشتش به فنرباغچه یا پیوستنش با باشگاهی جدید گفت: در فنرباغچه این امکان برای اللهیار وجود نداشت که بتواند بازی کند و پیشرفت کند چرا که سیاست این باشگاه جذب بازیکنان باتجربه و شناخته شده است و مسعود اوزیل را هم در همین راستا جذب کردند.

پدر اللهیار صیادمنش در خصوص آینده فوتبالی او در فوتبال اروپا و احتمال بازگشتش به فنرباغچه یا پیوستنش با باشگاهی جدید گفت: در فنرباغچه این امکان برای اللهیار وجود نداشت که بتواند بازی کند و پیشرفت کند چرا که سیاست این باشگاه جذب بازیکنان باتجربه و شناخته شده است و مسعود اوزیل را هم در همین راستا جذب کردند.

خود اللهیار هم مایل نبود که در فنرباغچه بماند و نیمکت نشین شود. الان زوریا در قراردادش با صیادمنش هم دارای بند خرید است. این نکته را هم بگویم که با توجه به روابطی که میان باشگاه شاختار و زوریا برقرار است، اگر زوریا از عملکرد صیادمنش راضی باشد و بخواهد او را بخرد، شاختار به زوریا کمک مالی می دهد تا این اتفاق بیفتد و بعد هم اگر شاختار بخواهد، می تواند اللهیار را از زوریا جذب کند. باید ببینیم که تا نیم فصل آینده فوتبال اوکراین چه اتفاقی می افتد چرا که اللهیار تا نیم فصل با زوریا قرارداد دارد و الان هم او با پیشنهاداتی از چند تیم اوکراینی و ایتالیایی و بلژیکی مواجه است و هنوز زود است که بخواهیم در مورد آینده او صحبت کنیم.

منبع

پیشنهادات اروپایی برای بازیکن ایرانی
www.afkarnews.com

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا